Aktualności

Wszystkich żeglarzy wraz z rodzinami oraz sympatyków żeglarstwa zapraszamy na tradycyjny już 26sty Noworoczny Pokłon Neptunowi. Jak co roku spotykamy się 1 stycznia o godz. 12:00 przy maszcie w Marinie Poraj.

Zarząd YKP Częstochowa

W ostatnią sobotę listopada 25.11.2023 w świetlicy Mariny Poraj odbyło się Walne Zebranie YKP Częstochowa. Omówiono miniony sezon żeglarski a także plany na przyszły rok. Uchwałą Zarządu przyjęto w poczet członków naszego klubu dwóch nowych kolegów.

25.11.2023 o godz. 11:00 odbędzie się Walne Zebranie YKP Częstochowa. Miejsce zebrania świetlica Mariny Poraj. Jednocześnie prosimy o uregulowania zaległych składek Członkowskich.

W tym roku po raz piętnasty spotkały się załogi jachtów kabinowych, otwarto pokładowych oraz klasy 470 w rywalizacji o Puchar Komandora YKP Częstochowa.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w regatach i sportową rywalizację. Fundatorami nagród byli Leroy Merlin Polska oraz YKP Częstochowa. Zapraszamy ponownie za rok.

19 – 22 października 2023

Podczas 4 dni swoją ofertę prezentują producenci i dystrybutorzy jachtów żaglowych i motorowych, łodzi sportowych, kajaków, rowerów i skuterów wodnych, łodzi wędkarskich, house-boatów, pontonów, sprzętu asekuracyjnego i ratowniczego, przyczep podłodziowych i lawet, a także odzieży żeglarskiej, elektroniki i nawigacji. Prezentują się również firmy oferujące czartery jachtów i łodzi, a także dostawcy usług, ubezpieczeń i leasingu. Wszystkich miłośników nurkowania serdecznie zapraszamy do strefy przygotowanej specjalnie dla nich, gdzie czeka sprzęt nurkowy, wyprawy nurkowe, szkoły nurkowania.

Strona główna

26-29.10.2023 odbędą się targi yachtów, łodzi i sportów wodnych w Poznaniu.

https://yachtsalon.pl/pl

Yacht Salon to wydarzenie kierowane do wszystkich miłośników aktywnego spędzania czasu nad wodą. Zarówno tych z wieloletnim stażem, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z żeglowaniem i odkrywaniem swojej wodnej pasji.

Więcej o: XV REGATY O PUCHAR  KOMANDORA YKP CZĘSTOCHOWA

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1.ORGANIZATOR
1.1 Organizatorem regat jest YACHT KLUB POLSKI CZĘSTOCHOWA, ul. Szkolna
13, 42-200 Częstochowa
1.2 Regaty będą rozgrywane na Zalewie Poraj w dniu 26.08.2023
1.3 Biuro regat – domek CZOZŻ
1.4 Port regat – Marina Poraj
2.PRZEPISY
2.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
– Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021-2024
– Zasadami organizacji regat PZŻ
– Niniejszym zawiadomieniem
– Instrukcją Żeglugi
3.KLASY REGAT
3.1 Jachty otwartopokładowe
3.2 Jachty kabinowe
4.ZGŁOSZENIA
4.1 Zgłoszenia należy dokonać w Biurze Regat, w dniu 26.08.2023 w
godzinach 8:30-10:00
4.2 Opłata wpisowa – 25 PLN / jacht
4.3 W regatach mogą uczestniczyć wyłącznie załogi, w których
przynajmniej jeden członek posiada sportową lub amatorską licencję
zawodnika PZŻ.
5.OTWARCIE I PROGRAM REGAT
5.1 Otwarcie Regat 26.08.2023 godz. 10:30
5.2 Czas dla Komisji Regatowej 11:00 – 17:00
5.3 Starty do wyścigów zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego
5.4 Planowane rozegranie 5 wyścigów, przy rozegraniu więcej niż
3najgorszy wynik zostanie odrzucony
6.INSTRUKCJA ŻEGLUGI I TRASA REGAT

6.1 Instrukcja Żeglugi będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Biurze
Regat
6.2 Trasa Regat przedstawiona będzie w załączniku do IŻ i umieszczona
na Tablicy Ogłoszeń.
7.PUNKTACJA
7.1 Punktacja zgodnie z dodatkiem A Przepisów Regatowych Żeglarstwa- bez przeliczników.
7.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu I wyścigu
8.PRAWO DO WIZERUNKU
8.1 Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:
– bezpłatne wykorzystanie przez organizatora i sponsorów podczas
zdjęć, filmów i innych produkcji swojego wizerunku, w czasie trwania
regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących tych regat
– przetwarzania danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do regat
w celu przeprowadzenia zawodów, administratorem danych jest Yacht
klub Polski Częstochowa, ul. Szkolna 13, 42-200 Częstochowa.
Zawodnik został pouczony/a, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz
konieczne do udziału w regatach, oraz iż przysługuje mu prawo do
dostępu do treści jego danych i ich poprawienia
– umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie takim jak:
lista startowa, wynik regat. Zgoda dotyczy takich danych jak: imię i
nazwisko oraz przynależność klubowa
9.NAGRODY
9.1 Nagrody pozostają w gestii organizatora
10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
10.1 Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko.
Żadna czynność wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie
zwalnia uczestników 4regat od ponoszenia odpowiedzialności za
jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht,
wynikającą z udziału w regatach.
10.2 Zalecane jest ubezpieczenie OC jachtu i sternika
10.3 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne
uszkodzenie sprzętu, za następstwa nieszczęśliwych wypadków lub
śmierci uczestników wynikłe z udziału w regatach, przed ich
rozpoczęciem podczas lub po regatach.

Do góry